Ανυπαρξία

Είναι σύνηθες να απομακρύνουν οι άνθρωποι αυτούς που τους αγαπούν και ενδιαφέρονται, για να δικαιολογήσουν την επερχόμενη ανυπαρξία τους.

0 Comments