Κανείς δεν χρειάζεται όπλα για να σκοτώσει! Όσο υπάρχουν οι λέξεις…..


Κανείς δεν χρειάζεται όπλα για να σκοτώσει!
Όσο υπάρχουν οι λέξεις…..

Αφήστε μια απάντηση