Άστρο μου μακρινό…

Άστρο μου μακρινό,  παίζει παιχνίδια το μυαλό μου… κλείνω τα μάτια είσαι εδώ και ξεγελώ τον εαυτό μου. Στέκεις απέναντί μου εκεί.. φωτίζεις την ψυχή μου, μα σαν τ ανοίξω χάνεσαι και κόβεται η πνοή μου

Read More