Αδικα γινάτια

Λόγια απάνθρωπα σκληρά μια ευαίσθητα καρδιά την έκανες κομμάτια. Άδικα λόγια μαχαιριά και κατακέφαλα πετριά με άδικα γινάτια Υπάρχει όμως και Θεός γνωρίζει και μας κρίνει δίκαιος πάντα και σοφός…

0 Comments