Να μπορείς να προσμένεις αυτό που δεν μπορεί να έρθει……… είναι ΕΛΠΙΔΑ.

Αφήστε μια απάντηση