bekuar Krishtlindje në botë dhe ju … :)

Hapni derën e dashurisë
që Krishti na mësoi,
dhe këtë vit për të lindur në zemrat tona
të jetë udhëheqësi ynë jeta.

bekuar Krishtlindje
në botë dhe ju … 🙂

Αφήστε μια απάντηση