Ποτέ οι λέξεις …δεν ήταν ικανές να περιγράψουν τα αισθήματα!


Ποτέ οι λέξεις …δεν ήταν ικανές να περιγράψουν τα αισθήματα!

Αφήστε μια απάντηση