Καλημέρα!!! Οι φίλοι μας,μας γνωρίζουν στις καλές μέρες μας. Στις κακές, εμείς γνωρίζουμε τους φίλους μας!

  Καλημέρα!!! Οι φίλοι μας,μας γνωρίζουν στις καλές μέρες μας. Στις κακές, εμείς γνωρίζουμε τους φίλους μας!

Read More