Блажен Коледа в света и ти … :)

Отвори вратата на любовта че Христос ни учи, и тази година, за да се роди в сърцата ни да бъде животът ни ръководство. Блажен Коледа в света и ти … …

Блажен Коледа в света и ти … :) Διάβασε περισσότερα

Blessed Christmas է աշխարհում, եւ դուք … :)

Բացեք դուռը սիրո որ Քրիստոսը ուսուցանել է մեզ, եւ այս տարի է ծնվել մեր սրտերում պետք է մեր կյանքը ուղեցույցը. Blessed Christmas է աշխարհում, եւ դուք … 🙂

Blessed Christmas է աշխարհում, եւ դուք … :) Διάβασε περισσότερα

Блажени Божић у свету и вама … :)

Отвори врата љубави да нас Христос учио, а ове године ће се родити у нашим срцима бити наш живот водич. Блажени Божић у свету и вама … 🙂

Блажени Божић у свету и вама … :) Διάβασε περισσότερα